Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, έχει πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα!

του Λευτέρη Ιωαννίδη, Δημάρχου Κοζάνης:

Τελευταία, αρχίζει να γίνεται κοινός τόπος, αν και με μεγάλη καθυστέρηση, ότι η περιοχή Δυτικής Μακεδονίας, βρίσκεται σε φάση μετάβασης στην μετά τον λιγνίτη εποχή. Απαιτείται, λοιπόν, συντονισμός, σχεδιασμός, διεκδίκηση και προγραμματισμός, καθώς ο χρόνος είναι ελάχιστος και οι προκλήσεις τεράστιες.

Όμως, τα νέα είναι ελπιδοφόρα. Οι συστηματικές προσπάθειες των τελευταίων χρόνων ήταν καθοριστικές και τα αποτελέσματα του πρόσφατου ταξιδιού αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Στρασβούργο, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη, ήταν ενθαρρυντικά.

Η πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής επιτροπής Coal Platform σχετικά με τη στήριξη λιγνιτικών περιοχών, σε συνδυασμό με την συγκροτημένη και τεκμηριωμένη παρουσία μας εκεί, είχε ως αποτέλεσμα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, να είναι μία από τις τρεις περιοχές πιλότους, στις οποίες θα εστιάσει πρώτα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της ευρωπαϊκής επιτροπής.

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον όλων μας θα πρέπει να στραφεί προς την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προετοιμασία της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει μιας πραγματικότητας που πρόκειται να βρούμε μπροστά μας, στο πολύ άμεσο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντός του έτους 2018 θα ξεκινήσει η διαβούλευση για το επόμενο ΕΣΠΑ το θέμα της μετάβασης, θα πρέπει να τεθεί σε οριζόντιο επίπεδο σε όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία. Παράλληλα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει η μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή να γίνει προτεραιότητα στον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Να επανέλθει και να διεκδικηθεί εκ νέου, καθώς είναι ώριμο τώρα περισσότερο από ποτέ, το δίκαιο αίτημα των πέντε ενεργειακών Δήμων για την χρηματοδότηση δράσεων, της μετάβασης από τα δημόσια έσοδα της δημοπράτησης των δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα, που ως πρόταση απορρίφθηκε το έτος 2016 από την ελληνική κυβέρνηση.

Θα πρέπει τέλος, να βάλουμε «το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων» και να συζητήσουμε σοβαρά για τη βέλτιστη αξιοποίηση του τοπικού πόρου ανάπτυξης. Είναι αναγκαίο να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία διαβούλευσης, ώστε αφενός να διασφαλιστεί η συνεχής και αδιάλειπτη καταβολή του τοπικού πόρου για τα επόμενα χρόνια, αφετέρου να αλλάξει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, ο τοπικός πόρος, να συμβάλλει καθοριστικά και χρηματοδοτικά στην εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών για την μεταλιγνική εποχή. Είναι ξεκάθαρο ότι με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι δυνατότητες βέλτιστης αξιοποίησης του τοπικού πόρου στην κατεύθυνση της χρηματοδότησης, της μετάβασης της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, είναι περιορισμένες.

Κλείνοντας, μετά από όλα όσα πραγματοποιήθηκαν, θεωρώ ότι είμαστε πλέον έτοιμοι και ενωμένοι, ώστε να προχωρήσει ο διάλογος, στον οποίο θα πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η κοινωνία των πολιτών και σαφώς, το αρμόδιο Υπουργείο και η ΔΕΗ ΑΕ για να καταλήξουμε σ’ έναν οδικό χάρτη, για τη δίκαιη μετάβαση στην Δυτική Μακεδονία, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις.

Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, έχει πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα, περιβαλλοντικό και κοινωνικό, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Τώρα λοιπόν, που οδηγούμαστε σε καθεστώς μειωμένης λιγνιτικής ισχύος, ο τόπος μας δεν θα πρέπει να πληρώσει για μια ακόμα φορά το τίμημα.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ