Επιχειρησιακό Σχέδιο «Οργανισμού Λιμένος Πειραιά»

Οι συμμετέχοντες αιρετοί και εκπρόσωποι φορέων του Πειραιά συμφώνησαν ότι:

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΟΛΠ ΑΕ καθορίζει για τα επόμενα χρόνια τους τρόπους ανάπτυξης του λιμανιού Πειραιά, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει άμεση θετική ή αρνητική επίδραση στη λειτουργία των πόλεων, στην τοπική οικονομία και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Γι’ αυτό, οι αυτοδιοικητικοί και άλλοι φορείς πρέπει να φροντίσουν ώστε η σχέση λιμανιού πόλεων, να μην καταστεί ετεροβαρής με ζημία των πόλεων. Ωστόσο, η διαβούλευση αν και αποτελεί συμβατική υποχρέωση της ΟΛΠ ΑΕ γίνεται με ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, με αποτέλεσμα να καθίσταται μια προσχηματική διαδικασία, που συνιστά αντισυμβατική αντιμετώπιση.

Αναφέρονται συνοπτικά οι γενικές επισημάνεις και διαπιστώσεις ως προς το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου:

1. Δεν έχουν παρασχεθεί, ως οφειλόταν, επαρκή και αναλυτικά στοιχεία για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που περιγράφονται στο master plan. Ειδικότερα, δεν έχουν τεθεί υπ’ όψιν μας προβλέψεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση της αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξαιτίας τόσο των νέων δραστηριοτήτων όσο και της επέκτασης των υφισταμένων χρήσεων καθώς επίσης και της ηχορύπανσης εξαιτίας της λειτουργίας βαρέων μηχανημάτων, έναντι πυκνοκατοικημένων αστικών περιοχών.

2. Δεν έχουν περιέλθει σε γνώση μας οι απαραίτητες και προβλεπόμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε οι συγκοινωνιακές μελέτες παρά το γεγονός ότι στο master plan προτείνονται έργα με προφανείς επιπτώσεις στο υφιστάμενο περιβάλλον και στα συγκοινωνιακά δίκτυα.

3. Είμαστε αντίθετοι στο σχεδιασμό ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας εμπορικών δραστηριοτήτων στο επιβατικό λιμάνι και σε άλλες λιμενικές περιοχές, διότι δεν εντάσσονται στις λιμενικές δραστηριότητες και λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις πόλεις και την τοπική οικονομία.

4. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν μπορεί να παρεκκλίνουν από τους εγκεκριμένους Γενικούς Πολεοδομικούς και Περιβαλλοντικούς Κανονισμούς.

5. Απουσιάζει κάθε αναφορά για την «Πολιτιστική Ακτή» και ειδικά για το «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» το οποίο ρητά αναφέρεται στη σύμβαση παραχώρησης.

Εκφράστηκαν επίσης, επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για τα ακόλουθα ζητήματα:

6. Η διαμόρφωση χώρου αποθήκευσης container κέντρο logistics στο Ικόνιο είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υιοθετηθεί διότι ο χώρος βρίσκεται εντός του αστικού ιστού και εκεί δημοπρατείται η κατασκευή Κέντρου Υγείας.

7. Να μην εγκριθούν τα προτεινόμενα ύψη των 22 μέτρων για κατασκευές στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Σημειωτέο ότι ανάλογη πρόταση του ΟΛΠ είχε απορριφθεί στο παρελθόν από τη διυπουργική Επιτροπή Σχεδίασης Ανάπτυξης Λιμένων.

8. Η επέκταση και η ένταση των δραστηριοτήτων των εταιρειών πετρελαιοειδών στο Πέραμα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα καθώς δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν εντός κατοικημένης περιοχής.

9. Η αδειοδότηση νέου ναυπηγείου, σε περιοχή που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις προκαλεί όρους αθέμιτου ανταγωνισμού προς υπάρχουσες μονάδες.

Για τα θέματα που υπήρχε σύμφωνη γνώμη φορέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη (νέα ξενοδοχεία, σταθμός κρουαζιέρας, δεξαμενή, υποδομές ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης) θα κατατεθούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά υπομνήματα. Καταλήγοντας οι συμμετέχοντες, συμφώνησαν ότι θα ζητήσουν συνάντηση με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, όπου κάθε Δήμος και Επιμελητήριο θα καταθέσει εμπεριστατωμένο υπόμνημα με τις προτάσεις του.