Δημοπράτηση έργου 6.500.000 ευρώ από τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας

Σε διακήρυξη δημοπράτησης ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου υποδομής προχώρησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας. Αφορά στην κατασκευή αντλιοστασίων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων από την παραλία Αυλίδας, τον Φάρο, το Βαθύ και τη Δροσιά του Δήμου Χαλκιδέων, προς τις νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 6.422.764 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Η δημοπράτηση του έργου θα διενεργηθεί 29.8.2017 από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΧ και περιλαμβάνει:

- Εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς λυμάτων στα κεντρικά αντλιοστάσια και από αυτά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.
- Τρία τοπικά αντλιοστάσια λυμάτων, συγκεκριμένα: Βαθέος, Φάρου και παραλίας Αυλίδας, τα οποία θα οδηγούν τα λύματα στο κεντρικό αντλιοστάσιο Αυλίδας.
- Δύο κεντρικά αντλιοστάσια λυμάτων, συγκεκριμένα: Αυλίδας και Ανθηδόνας.
- Δύο ενδιάμεσα αντλιοστάσια κατάθλιψης λυμάτων, που απαιτούνται για μεταφορά των λυμάτων και προτείνονται, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της λύσης για την επίτευξη οικονομοτεχνικού και ενεργειακά βιώσιμου σχεδιασμού.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ