Αντιπλημμυρικά έργα στη Λευκάδα

Στα πλαίσια των κατεπειγόντων αντιπλημμυρικών έργων περιοχής «Φύσσες» του Δήμου Λευκάδος, προϋπολογισμού 8.000 € εκτελούνται έργα στην αρχή του δρόμου προς τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, με την τοποθέτηση σωληνωτού μήκους 22 μέτρων και διαμέτρου 1 μέτρου για την απορροή των όμβριων υδάτων. Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της ευρύτερης περιοχής και θα μειώσει τον κίνδυνο από πλημμυρικά φαινόμενα, οδηγώντας τα όμβρια ύδατα στον κεντρικό πλακοσκεπή αγωγό απορροής ομβρίων υδάτων.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ