Νέα ψηφιακή εφαρμογή στον Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ο Δήμος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη έχει ενσωματώσει στις ήδη υπάρχουσες λειτουργίες του, τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή Clickn Spot. Η εφαρμογή Clickn Spot αποτελεί μία σημαντική πηγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για δράσεις και δραστηριότητες του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, αλλά και για επίλυση προβλημάτων με ταυτόχρονη γεωχωρική απεικόνιση όλων των σημείων ενδιαφέροντος.

Απευθύνεται τόσο σε κατοίκους, όσο και σε επισκέπτες του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται για γεγονότα και εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της πόλης. Παράλληλα οι δημότες αποκτούν ακόμη πιο ενεργό παρεμβατικό ρόλο σε ζητήματα της πόλης που τους αφορούν.

Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες του Clickn Spot είτε φωτογραφίζοντας και ενεργοποιώντας το γεωγραφικό στίγμα, είτε καταχωρώντας την διεύθυνση του σημείου αναφοράς, καθώς και με την παράλληλη περιγραφή του προβλήματος στην αντίστοιχη κατηγορία, μπορούν να αποστείλουν αιτήματα για επίλυση προβλημάτων, αλλά και να λάβουν απάντηση για την εξέλιξη της αναφοράς από τον οικείο Δήμο για θέματα σχετικά με την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων, την αποκομιδή κλαδιών, την καθαριότητα οδών, την τοποθέτηση και αντικατάσταση κάδων, την αντικατάσταση λαμπτήρων, τον έλεγχο κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, τον εντοπισμό εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τη συντήρηση οδού ή πεζοδρομίου.

Επίσης, στην εφαρμογή Clickn Spot υπάρχει η εξειδικευμένη υπηρεσία e-dimotis που απευθύνεται σε δημότες και οι οποίοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά: Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ. Πιστοποιητικό γέννησης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της εφαρμογής είναι να έχει προηγηθεί εγγραφή μέσω της πλατφόρμας. Η εφαρμογή είναι δωρεάν και διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ