Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη Χαλκίδα!

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομών μεταφορών, περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, εντάχθηκε με απόφαση της ειδικής γραμματέως διαχείρισης τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ταμείου συνοχής, Ευγενίας Φωτονιάτα, η χρηματοδότηση του έργου, μελέτες ωρίμανσης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Χαλκίδας, στον άξονα προτεραιότητας τεχνικής συνδρομής ταμείου συνδρομής του επιχειρησιακού προγράμματος, με συνολικό προϋπολογισμό 851.000 ευρώ.

Το υπό μελέτη έργο συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έργα του Δήμου Χαλκιδέων, αλλά και της Στερεάς Ελλάδας, αποτελεί βασική υποδομή διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που παράγονται στην κεντρική και νότια Εύβοια. Η μονάδα επεξεργασίας θα αποτελείται από τα τμήματα: υποδοχής και μηχανικής διαλογής, αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας, αερόβιας ωρίμανσης προϊόντος, εξευγενισμού του προϊόντος refining, ηλεκτροπαραγωγής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Τα δε υπολείμματα επεξεργασίας των ρευμάτων αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, θα καταλήγουν στο νέο ΧΥΤΥ με χωρητικότητα 350.000 m3. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι, η ένταξη της μελέτης στο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας, είναι δεσμευτική για την χρηματοδότηση και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020.


ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ