Ο Δήμος Λευκάδος, λαμβάνει άμεσα αντιπλημμυρικά μέτρα

Στα πλαίσια του έργου «κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού τάφρων απορροής όμβριων, περιοχών Βαρδανίων, Περιβολίων, Αγίας Μαρίνας, Αι Γιάννη» του Δήμου Λευκάδος, προϋπολογισμού 10.000 € έχουν πραγματοποιηθεί ήδη ή βρίσκονται σε εξέλιξη: Εργασίες καθαρισμού της τάφρου απορροής, στην περιοχή του Βάρδα και συγκεκριμένα στην παλιά Καραβέλα. Απόφραξη κεντρικών σωληνωτών αγωγών ομβρίων υδάτων και διάνοιξη αντίστοιχων τάφρων απορροής, στην περιοχή Αγίας Μαρίνας. Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του Βάρδα στο ύψος της επαρχιακής οδού Λευκάδας Οδηγήτριας. Η δαπάνη εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 23.11.2017 με στόχο την διευκόλυνση ταχείας απορροής ομβρίων και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Παράλληλα συνεργεία του Δήμου Λευκάδος, έχουν ήδη εκτελέσει καθαρισμούς σε υδατορέματα αρκετών ακόμη περιοχών, στη Λυγιά, Βασιλική, Καρυώτες, Νυδρί.