Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δολιανών

Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Μαντάς, στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, υπέγραψε 7.12.2017 με τον ανάδοχο του έργου το συμφωνητικό για την κατασκευή του γηπέδου 5Χ5 στα Δολιανά. Το έργο είχε προϋπολογισμό μελέτης 96.000 € σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου. Ο εργολάβος, μειοδότησε στον ανοικτό διαγωνισμό που διεξήχθη με ποσοστό έκπτωσης 36,68% και ποσό προσφοράς 60.784 €. Οι εργασίες θα αρχίσουν άμεσα.

Το γήπεδο θα έχει διαστάσεις αγωνιστικού χώρου σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι καθαρές διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι 18m Χ 36m ενώ περιμετρικά θα υπάρχουν λωρίδες πλάτους 2m μέχρι την περίφραξη. Η συνολική επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθεί συνθετικός χλοοτάπητας είναι 22m X 40m = 880m2.

Στις δύο μικρότερες πλευρές του γηπέδου τοποθετούνται τα δύο τέρματα, με την απαραίτητη γραμμογράφηση, ενώ στη μια μεγάλη πλευρά τοποθετούνται οι πάγκοι των αναπληρωματικών. Ο όλος χώρος περιμετρικά οριοθετείται από την περίφραξη ύψους 4m με τις απαραίτητες εισόδους παικτών και προπονητών.

Για τον φωτισμό του γηπέδου, θα τοποθετηθούν έξι συνολικά σιδηροϊστοί ύψους 9m τρεις σε κάθε μεγάλη πλευρά του γηπέδου. Θα κατασκευαστεί επίσης, πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, με πίνακα και pillar.