Κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης

Η τοποθέτηση και λειτουργία κέντρου ανταποδοτικής ανακύκλωσης στο Δήμο Αχαρνών, μέσω σύμβασης συνεργασίας με εταιρεία, εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Η μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας του κέντρου ανταποδοτικής ανακύκλωσης, θα υλοποιηθεί δωρεάν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος Αχαρνών.

Στα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, κάνοντας χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, πραγματοποιούνται αυτόματα οι εργασίες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των συσκευασιών, ενώ παράλληλα παρέχεται στους καταναλωτές ανταποδοτικό κίνητρο για κάθε επιστρεφόμενη συσκευασία. Το κίνητρο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για δωρεάν αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα είτε να δωρηθεί υπέρ της ενίσχυσης κοινωνικών σκοπών.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ