Πιλοτικός στρατηγικός σχεδιασμός Δήμων

Το κέντρο εμπειρογνωσίας του συμβουλίου της Ευρώπης, διοργανώνει δύο σεμινάρια στο πλαίσιο της δράσης για τον στρατηγικό σχεδιασμό Δήμων του κοινού έργου τεχνικής βοήθειας για τη θεσμική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

Τον Ιούνιο 2017 πραγματοποιήθηκε στο Dubrovnik η μελέτη επίσκεψης, με θέμα τον στρατηγικό σχεδιασμό Δήμων, το οποίο συνεχίστηκε με το 1ο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2017 στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, που παρακολούθησαν στελέχη της διεύθυνσης προγραμματισμού του Δήμου Δομοκού.

Αποτέλεσμα όλων όσων προαναφέρθηκαν, είναι η επιλογή πέντε Δήμων από όλη την Ελλάδα για να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση της δράσης, που είναι οι Δήμοι: Δομοκού, Θέρμης, Καβάλας, Πρέβεζας και Τρίπολης.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των εμπειρογνωμόνων με τους εκπροσώπους των Δήμων, αναγνωρίστηκαν δύο τομείς που προσφέρονται ιδιαιτέρως για ανάπτυξη ικανοτήτων capacity building assistance: Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών stake holders στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού. Σύνταξη αποτελεσματικού σχεδίου δράσης. Ως εκ τούτου την 9η και 10η Ιανουαρίου 2018 το κέντρο εμπειρογνωσίας, διοργανώνει δύο σεμινάρια εστιασμένα σε αυτές τις ανάγκες των επιλεγμένων Δήμων.

Οι συμμετέχοντες 9.1.2018 θα εντρυφήσουν σε μεθόδους βελτίωσης της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών stake holders στον στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ 10.1.2018 θα μελετήσουν την αποτελεσματική ανάπτυξη σχεδίου δράσης, προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά του Δήμου τους. Τα σεμινάρια διοργανώνονται με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και θα προσφέρουν φόρουμ για συζήτηση μεταξύ ομότιμων, σχετικά με τη σύνταξη, την αναθεώρηση και την υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων των Δήμων.

Ο Δήμος Δομοκού με το στρατηγικό σχέδιο 2014-2019 που εκπόνησε, αξιολογήθηκε και κρίθηκε ως ένας από τους πέντε ελληνικούς Δήμους που θα συνδράμουν με την εμπειρία τους και την γνώση τους στην ανταλλαγή ιδεών και απόψεων σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό υπό την καθοδήγηση και την βοήθεια των εμπειρογνωμόνων του συμβουλίου της Ευρώπης.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ