Πιλοτικό πρόγραμμα επισήμανσης οδικών διαγραμμίσεων

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της πόλης, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας, προβαίνει κατά καιρούς σε διάφορες παρεμβάσεις και δράσεις με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς όλων, μέσα στην πόλη, σε σχέση με τη μετακίνηση, αλλά και την ευαισθητοποίηση των οδηγών για την εφαρμογή του ΚΟΚ όσον αφορά στη στάθμευση των αυτοκινήτων.

Ειδικά στα θέματα στάθμευσης, καταγράφεται καθημερινά συστηματική παραβίαση του ΚΟΚ τόσο όσον αφορά στην τήρηση των αποστάσεων στα σημεία συμβολής των κάθετων οδών με τους κεντρικούς οδικούς άξονες, όσο και στα σημεία όπου υπάρχουν ράμπες ΑΜΕΑ. Η παραβίαση των όρων στάθμευσης και στις δύο περιπτώσεις, όχι μόνο δυσκολεύει τη μετακίνηση πεζών και οχημάτων, αλλά ενέχει και υψηλούς κινδύνους ατυχήματος.

Το πρόγραμμα έντονων διαγραμμίσεων των σημείων που απαγορεύεται η στάθμευση, κατά μήκος τμήματος της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, που εφαρμόζεται από το φθινόπωρο έτους 2017 έχει ως στόχο να υπενθυμίζει στους πολίτες οδηγούς την υποχρέωση τους απέναντι στον ΚΟΚ αλλά κυρίως το σεβασμό που πρέπει να δείχνουν στους πολίτες πεζούς και ΑμεΑ που πάντα έχουν προτεραιότητα.

Επί πλέον, τοποθετήθηκαν προσωρινά εύκαμπτα κολωνάκια, προς αποτροπή και της ελάχιστης παραβατικής συμπεριφοράς των οδηγών, τη διαφύλαξη τους από πιθανά πρόστιμα, αλλά και την εμπέδωση της σωστής συμπεριφοράς όσον αφορά στη στάθμευση στα συγκεκριμένα σημεία.

Προσεχώς, τα εν λόγω κολωνάκια σταδιακά θα αφαιρεθούν. Οι έντονες κίτρινες διαγραμμίσεις όμως, θα παραμείνουν, υπενθυμίζοντας ότι ουσιαστικά αποτελούν προέκταση των πεζοδρομίων, τα οποία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου μελετάει για μελλοντική κατασκευή, ενώ παράλληλα, η Δημοτική Αστυνομία θα ελέγχει αυστηρά κάθε παραβατική συμπεριφορά.