Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δοξάτου

Το Κέντρο Κοινότητας είναι νέα δομή, που με τη λειτουργία του επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην κάθε περιοχή.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δοξάτου το οποίο εποπτεύεται από το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ξεκίνησε τη λειτουργία του 1.12.2017 και στελεχώνεται με μία Κοινωνική Λειτουργό, μία Ψυχολόγο και μία Κοινωνική Επιστήμονα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες: Υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη των πολιτών. Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές. Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων. Η δομή στεγάζεται και λειτουργεί στο Δημαρχείο Δήμου Δοξάτου.