Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων, καθώς και ψηφιακών υπογραφών στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Έχει τεθεί σε εφαρμογή και λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, το νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, καθώς και ψηφιακών υπογραφών, σηματοδοτώντας μια μεγάλη ψηφιακή αλλαγή στη λειτουργία του.

Πρόκειται για ένα πλήρως διαδικτυακό σύστημα για την κεντρική διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων, προσαρμοσμένο με σύγχρονο τρόπο στις ανάγκες λειτουργίας ενός δημόσιου φορέα και βελτιστοποιημένο ως προς τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και ως προς τη διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, σύμφωνα με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υλοποίηση του έργου, διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο και απαίτησε την εμπλοκή όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Κάθε έγγραφο, από την άφιξη του στον οικείο Δήμο μέχρι και την κατάληξη του στον τελικό διαχειριστή, ακολουθεί μία απόλυτα ηλεκτρονική διαδρομή χωρίς τη μεσολάβηση εκτυπώσεων σε χαρτί.

Με το νέο τρόπο διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τη λειτουργία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος όπως:

Εξοικονόμηση χρόνου χρέωσης και διακίνησης της αλληλογραφίας. Καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής αλλά και της αιρετής ιεραρχίας. Άμεση διασύνδεση των περιφερειακών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, με συνέπεια τη μείωση στις μετακινήσεις αποστολής παράδοσης της σχετικής αλληλογραφίας και παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας. Ριζική εξοικονόμηση χαρτιού και μελανιών. Αποτύπωση, καταγραφή και διόρθωση βασικών διοικητικών λειτουργιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Έως τώρα το 46% των χρηστών του ΗΣΔΕ υπογράφει ψηφιακά, ενώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το ποσοστό αυτό θα φτάσει στο 100% γεγονός που κατατάσσει το Δήμο Αγίου Δημητρίου στους πρώτους, που το σύνολο του διοικητικού προσωπικού υπογράφει ψηφιακά. Παράλληλα, μελλοντικά ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου, την εξέλιξη κάθε έγγραφου αιτήματος του.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ