Σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κέρκυρας και Νόβισαντ

Ολοκληρώθηκε 2.2.2018 η διαδικασία υπογραφής συμφώνου φιλίας και συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του Δήμου Νόβισαντ της Σερβίας. Η πρώτη φάση υπογραφής του συμφώνου είχε γίνει στην Κέρκυρα τον Οκτώβριο 2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 300 χρόνια από την πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς, δεδομένου ότι στο Νόβισαντ (τότε Πετροβαραντίν) είχε γίνει η αντίστοιχη «δίδυμη» με την πολιορκία της Κέρκυρας μάχη.

Σύμφωνα με το σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας που υπέγραψαν οι Δήμαρχοι Κώστας Νικολούζος και Μίλος Βούτσεβιτς, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι:

- Θα αναπτύξουν τις εταιρικές σχέσεις τους, αναφορικά με τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία που συνδέουν τους δυο λαούς.

- Θα εργαστούν για την ενδυνάμωση των ιστορικών δεσμών που συνδέουν την Κέρκυρα με τη Σερβία, οι οποίοι δημιουργήθηκαν κατά τη διαμονή του Σερβικού στρατού στην Κέρκυρα κατά τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο, καθώς και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, με τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων με αφορμή τις επετείους των προαναφερθέντων ιστορικών γεγονότων.

- Δεσμεύονται ότι θα πράξουν ότι είναι δυνατόν για τη διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών εκδηλώσεων και την ανταλλαγή αντιπροσωπειών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την σύναψη σχετικών συμφωνιών.

- Θα αναπτύξουν συνεργασία σε έναν από τους βασικότερους οικονομικούς τομείς για τις εν λόγω πόλεις, που είναι ο τομέας του τουρισμού.

Η υπογραφή του συμφώνου φιλίας και συνεργασίας, έγινε με την ευκαιρία παρουσίας του Δημάρχου Κέρκυρας στο Νόβισαντ για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας της πόλης του Νόβισαντ την 1η Φεβρουαρίου 2018.