Ποιες ΔΕΥΑ δεν τα «κατάφεραν»;

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και εξέτασης των ενστάσεων για την δράση αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης και περιορισμού διαρροών, σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης σε όλη την επικράτεια. Επιλέχθηκαν 71 προτάσεις των ΔΕΥΑ με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.600.000 ευρώ.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

O αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58.000.000 ευρώ. Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88.600.000 ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ Α’ βαθμού.

71 ΔΕΥΑ: https://www.epoli.gr/content/data/multimedia//files/pdf/71_OTA_Ydreush.pdf