«Χρυσή» εκτεταμένη φοροδιαφυγή!

«Ουδεμία αρμοδιότητα έχουν οι υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας για τη δημοπράτηση και τη λειτουργία των καντινών και των παραλιών στη νήσο Χρυσή» δηλώνει ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Θεοδόσιος Καλαντζάκης. Το θέμα προέκυψε με αφορμή την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο νησί.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Θεοδόσιος Καλαντζάκης «η ευθύνη δημοπράτησης τόσο των καντινών όσο και των παραλιών δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Ιεράπετρας, αλλά της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης, επομένως ως Δήμος Ιεράπετρας δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Βεβαίως και οι υπηρεσίες μας έχουν προχωρήσει στους σχετικούς ελέγχους, ως όφειλαν και έχουν εκδώσει αποφάσεις σφράγισης, όμως για τις διαδικασίες δημοπράτησης είναι αρμόδια η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης» τόνισε και συνέχισε:

«Η μόνη αρμοδιότητα του Δήμου Ιεράπετρας στη νήσο Χρυσή είναι η καθαριότητα για την οποία παρόλες τις έγκαιρες ενέργειες μας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών άμεσα, παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω του σύνθετου γραφειοκρατικού καθεστώτος και ζητημάτων που ο ανάδοχος εργολάβος έχει να διαχειριστεί. Κατά συνέπεια, είναι ξεκάθαρο ότι ο Δήμος Ιεράπετρας σε ό,τι εμπίπτει στην ευθύνη του, ως μια από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δεν αδρανεί αλλά ενεργεί για ό,τι έχει αρμοδιότητα, στο πλαίσιο πάντα ενός καθεστώτος που χρόνια τώρα δηλώνουμε ότι δεν προσφέρει ούτε την αρμοδιότητα, ούτε την ευελιξία αλλά ούτε και τη δυνατότητα να συμβάλουμε άμεσα, ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην προστασία και διαφύλαξη της νήσου Χρυσής».

«Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η διαχείριση της νήσου Χρυσής απαιτεί από την πολιτεία πρακτικά και οργανωμένα βήματα, στοχοθεσία, οργάνωση, προγραμματισμό και επιτέλους ένα συγκεκριμένο, άρτιο και ρεαλιστικό για τις ανάγκες της, καθεστώς. Αυτό πιστεύουμε και αυτό διεκδικείται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τον Δήμο Ιεράπετρας, τόσο με το αίτημα μας για σύσταση Φορέα Διαχείρισης, θέμα για το οποίο δυστυχώς η πολιτεία έως και σήμερα αδιαφορεί, όσο και με την πρόσφατη πρόταση της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου, η οποία έχει και την υπηρεσιακή ευθύνη προστασίας της νήσου Χρυσής και της νήσου Μικρονήσι, ως αναδασωτέων περιοχών όπως ορίζεται στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, για τον καθορισμό χώρων χρήσης και την παραχώρηση τους στον Δήμο Ιεράπετρας» διευκρίνισε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Θεοδόσιος Καλαντζάκης και συμπλήρωσε:

«Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή και τα πρόσφατα περιστατικά φοροδιαφυγής, αλλά και τα διάφορα προβλήματα που κατά καιρούς προκύπτουν, γίνεται εμφανέστατη για μια ακόμη φορά η ανάγκη ενεργοποίησης κρατικού σχεδιασμού για την προστασία μιας περιοχής που μάλιστα ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Εμείς για μια ακόμη φορά φωνάζουμε ότι πρέπει να υπάρξει κρατικός σχεδιασμός, πρέπει να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός, πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας αυτού του τόπου. Δεν μπορεί μια περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, όπως η Χρυσή να είναι έρμαιο στα χέρια της κρατικής πολιτικής και αντικείμενο μεμονωμένων και περιστασιακών κατά περιόδους ελέγχων».