Η Κυβέρνηση προκαλεί σειρά επιβαρύνσεων στα δίκτυα, τους οικισμούς και τους κατοίκους των εκατέρωθεν της Εγνατίας περιοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας συνεδρίασε, με την συμμετοχή του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Βαγγέλη Λαμπάκη, Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου Γιάννη Λώλου, Δημάρχου Ηγουμενίτσας και της Δημάρχου Καβάλας Δήμητρας Τσανάκα. Συζήτησαν διεξοδικά το θέμα της χωροθέτησης σταθμών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τις τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, οι 4 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της Βόρειας Ελλάδας, τα όρια των οποίων διατρέχει ο οδικός άξονας της Εγνατίας Οδού:

  1. Εκφράζουν την έντονη αντίθεση τους προς τον αποτυπωμένο στην ως άνω Υπουργική Απόφαση σχεδιασμό, για εγκατάσταση 30 νέων σταθμών διοδίων, μετωπικών και πλευρικών, τα οποία θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες 8 σταθμούς διοδίων επί της Εγνατίας Οδού.
  2. Συντάσσονται με την κοινή απόφαση πρόταση των Περιφερειαρχών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως αυτή διατυπώνεται στην κοινή ανακοίνωση τους.
  3. Υπογραμμίζουν πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει νέος σταθμός διοδίων, μετωπικός ή πλευρικός, επί της Εγνατίας Οδού, μέχρι την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος χρέωσης.
  4. Δεσμεύονται να υποστηρίξουν τις διοικητικές, δικαστικές και λαϊκές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν από τους Δήμους Μέλη τους και από τις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες, για την αποτροπή και ακύρωση του ανακοινωθέντος σχεδιασμού, με τον οποίο ένας ζωτικής εθνικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής σημασίας οδικός άξονας μετατρέπεται σε μια αλυσίδα διοδίων, που θα εξαφανίσει τα έως τώρα πολλαπλά οφέλη από την λειτουργία της Εγνατίας Οδού και θα προκαλέσει σειρά επιβαρύνσεων στα δίκτυα, τους οικισμούς και τους κατοίκους των εκατέρωθεν της Εγνατίας περιοχών.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ