6.000.000 ευρώ για το δίκτυο αποχέτευσης και την επεξεργασία λυμάτων Αγιάσου

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνας Καλογήρου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» το έργο δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αγιάσου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.000.000 ευρώ και δικαιούχος είναι η ΔΕΥΑΛ. Το έργο αφορά στην αποχέτευση και επεξεργασία των αστικών λυμάτων του οικισμού Αγιάσου, μοναδικού οικισμού της Δημοτικής Ενότητας Αγιάσου του Δήμου Λέσβου. Ο οικισμός της Αγιάσου περιλαμβάνεται στους οικισμούς τρίτης προτεραιότητας της οδηγίας 91/271 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.