Στο επίκεντρο η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Αττικής

Η ενδυνάμωση και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Αττικής αποτελεί το αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν 29.9.2017 η Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Ρένα Δούρου και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, Γιώργος Καββαθάς.

Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου τόνισε μεταξύ άλλων: «Υπογράφουμε μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας. Ένα μνημόνιο που εντάσσεται στη στρατηγική συνεργειών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς επιχειρηματικότητας, που έχουμε ως Περιφέρεια Αττικής επιλέξει και υλοποιούμε. Στόχος μας η σύζευξη δυνάμεων όλων των παραγωγικών φορέων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να συμβάλλουμε σε ένα νέο πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, που να παράγει αξιοπρεπείς δουλειές, συμβάλλοντας έτσι στην ανάταξη της εθνικής οικονομίας».

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, Γιώργος Καββαθάς, από την πλευρά του δήλωσε: «Το μνημόνιο συνεργασίας έχει στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την οικονομική ανάταξη, ιδιαίτερα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην κοινή προσπάθεια της εξόδου της Χώρας από την οικονομική κρίση».

Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, τα δύο μέρη αποφάσισαν τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου συνεργασίας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αντικείμενα ενδιαφέροντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα σε πεδία του επαγγελματικού και βιοτεχνικού οικοσυστήματος και στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ μεταξύ άλλων, προχωρούν σε:

- Πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργασιών και την οργάνωση συμμετοχικών διαδικασιών με τοπικούς φορείς.
- Εκπόνηση σχεδίου ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής, στην κατεύθυνση της τόνωσης των πυλώνων ανάπτυξης, της προσέλκυσης επενδύσεων, της εξωστρέφειας και στην προοπτική της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
- Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, με την αξιοποίηση καλών πρακτικών άλλων Περιφερειών της Ευρώπης. Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, διεθνή fora και διεθνείς θεματικές εκθέσεις.
- Συνεργασία για θέματα σχεδιασμού και ανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2014-2020 σχετικά με δράσεις επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, συνεργασιών επιχειρήσεων και εξωστρέφειας.
- Συνεργασία στη διερεύνηση και ωρίμανση προτάσεων έργων, τα οποία δύνανται να χρηματοδοτηθούν από ερευνητικά ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που αποτελούν έναν δυνητικά αναπτυξιακό μηχανισμό.


ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ