Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής

Στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, πραγματοποιήθηκε 10.10.2017 συνάντηση εργασίας με θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λίμνες της Καστοριάς και των Ιωαννίνων. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Aντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Σωτήρης Αδαμόπουλος, η Αντιδήμαρχος Βάσω Μέγα και ο Προϊστάμενος Θωμάς Λεοντίου από πλευράς Δήμου Ιωαννιτών, ο Πρόεδρος Πέτρος Τσουμάνης και στελέχη του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Ιωαννίνων, αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Καστοριάς, καθώς και η καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Μουστάκα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε παρουσίαση των έργων και των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για την προστασία και ανάδειξη της λίμνης της Καστοριάς, καθώς και των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εκ μέρους της κ. Μέγα αναπτύχτηκαν και οι κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει κυρίως ο Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφέρεια Ηπείρου οι οποίες δημιούργησαν σύμπραξη μαζί με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Ιωαννίνων, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν τόσο περιμετρικά όσο και στο υδάτινο στοιχείο της Παμβώτιδας.

Η Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών, Βάσω Μέγα, ανέπτυξε τον σχεδιασμό που υπάρχει εκ μέρους αυτής της σύμπραξης, ενώ το αποτέλεσμα που προέκυψε από τη συνάντηση ήταν πως η έναρξη επίσημης συνεργασίας μεταξύ Καστοριάς και Ιωαννίνων θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής που θα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι λίμνες των δύο περιοχών.