46.800.000 ευρώ εγκρίθηκαν για την Κεφαλονιά

Εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο η πρόταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, για την Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, στην περιοχή της Παλικής Κεφαλονιάς, ύψους 46.800.000 ευρώ εκ των οποίων τα 14.800.000 αναμένεται να προέλθουν από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Παλικής, αφορά στην περιοχή που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της νήσου Κεφαλονιάς, στο επίκεντρο της σεισμικής διαδικασίας της περιοχής του Ιονίου και εστιάζει στην αξιοποίηση στοιχείων ενός φυσικού μειονεκτήματος κινδύνου και ειδικότερα:

- Στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, έρευνας και καινοτομίας για τη δημιουργία πόλων έλξης (ερευνητικά δίκτυα και δράσεις σχετικές με τη σεισμικότητα).

- Στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών και οικιστικών πόρων (θεματικός τουρισμός, ανάδειξη προσεισμικής Παλικής).

- Στην αναβάθμιση δομών και υποδομών για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής (ενίσχυση υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, αναπλάσεις περιοχών, προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων).

Πέραν του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 αναγκαία κρίνεται η χρηματοδότηση δράσεων της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, μέσω και Τομεακών Προγραμμάτων ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το ρόλο της Διοικητικής Αρχής που θα συντονίσει την υλοποίηση της ολοκληρωμένης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την περιοχή παρέμβασης έχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, ως επικεφαλής μιας ευρύτερης συνεργασίας τοπικών αρχών και φορέων. Η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Παλικής, διαμορφώθηκε μετά από πολύμηνη διαδικασία διαβούλευσης με τους βασικούς τοπικούς φορείς της περιοχής.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ