Αναθεώρηση διαχείρισης υδάτων

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τα αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, για τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ και της εθνικής νομοθεσίας. Τα αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, αφορούν στον 2ο κύκλο διαχείρισης 2015-2021 της οδηγίας πλαίσιο και αποτελούν μέρος της διαδικασίας αναθεώρησης, η οποία προβλέπεται κάθε έξι έτη.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας «με την κύρωση των αναθεωρημένων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, η χώρα αποκτά ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων. Ταυτόχρονα, με επιστημονικά και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, πλήρη και τεκμηριωμένο, καλύπτεται η αιρεσιμότητα που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα για την κύρωση τους, εντός του έτους 2017».

Σημειώνεται ότι, η ποινή της αιρεσιμότητας είχε επιβληθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης, έξι χρόνων,  που υπήρξε στην ολοκλήρωση των πρώτων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, τα οποία ενώ θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το έτος 2009 ολοκληρώθηκαν τελικά στο σύνολο τους το έτος 2015.

Η ελληνική κυβέρνηση μετά από διαπραγμάτευση, με μεθοδική και αποτελεσματική εργασία, έκλεισε όλες τις εκκρεμότητες και εξασφάλισε αυστηρή παράταση ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, έως το τέλος του έτους 2017.

«Η αποτυχία ολοκλήρωσης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών» σημειώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας «θα προκαλούσε εφαρμογή της ποινής της αιρεσιμότητας, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων του ΕΣΠΑ ύψους περίπου 2,5 δις ευρώ στους τομείς της ύδρευσης, της άρδευσης και της αποχέτευσης. Με την ανάρτηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, εκπληρώνεται η δέσμευση της ελληνικής πολιτείας, απέναντι στην ευρωπαϊκή επιτροπή και ταυτόχρονα επικαιροποιείται το θεσμικό στρατηγικό εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση των υδάτων».


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ