Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης και ενεργοποίησης ανέργων

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης της αγοράς εργασίας, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020 με τελικό δικαιούχο το πανεπιστήμιο Κρήτης, αναλαμβάνει την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης και ενεργοποίησης ανέργων.

Σκοπός της δράσης, είναι η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης που σχεδίασε το πανεπιστήμιο Κρήτης και η ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τα ευρήματα της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής.

Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής, είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και ενεργοποίησης προκειμένου να επιτευχθεί η διευκόλυνση της ένταξης και επανένταξης ανέργων, στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο της δράσης, είναι η παροχή προγράμματος ενίσχυσης δεξιοτήτων capacity building training σε ανέργους κάθε ηλικίας συνολικής διάρκειας 45 ωρών που θα υλοποιηθεί σε 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις στο κέντρο νεότητας Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο με πρώτη συνάντηση 1.2.2018 και περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες: Οριζόντιες, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Κοινωνικό κράτος, κοινωνική πολιτική και υπηρεσίες. Συμβουλευτική απασχόλησης, τεχνικές εύρεσης θέσης εργασίας και επαγγελματικός προσανατολισμός. Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ