Ασφαλή οδικό δίκτυο στη Θεσσαλία

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό η προκήρυξη ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για το έργο συντήρησης, αποκατάστασης, βελτίωσης, στα τεχνικά έργα και ασφαλτόστρωσης παλαιάς εθνικής οδού από τον Βόλο προς τα Φάρσαλα, προϋπολογισμού 1.800.000 €. Σημειώνεται ότι στο αντίστοιχο οδικό τμήμα από Φάρσαλα προς Βόλο, εντός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, έχει ήδη τοποθετεί ο ανάδοχος του έργου, προϋπολογισμού 5.000.000 €.

Οι εργασίες αφορούν στη συντήρηση της παλαιάς εθνικής οδού Βόλου, Φαρσάλων και περιλαμβάνουν το οδικό τμήμα από Μικροθήβες μέχρι και τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Το συνολικό μήκος συντήρησης της οδού ανέρχεται σε 13 χιλιόμετρα. Η συντήρηση περιλαμβάνει την ανακατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων με φρεζάρισμα και εκ νέου ασφαλτόστρωση, τον καθαρισμό ρεμάτων που καταλήγουν σε υφιστάμενα τεχνικά της οδού, καθαρισμό τεχνικών με ενίσχυση πτερυγότοιχων φρεατίων και ενίσχυση τοίχων ποδός επιχωμάτων, την ενίσχυση και στήριξη υφιστάμενων πρανών, τον καθαρισμό και επαναδιαμόρφωση αποστραγγιστικών τάφρων κατά μήκος της οδού.

Στο σύνολο της οδού, θα συντηρηθεί και θα ενισχυθεί η σήμανση και η ασφάλιση με την τοποθέτηση νέων και αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας. Θα τοποθετηθούν πλαστικοί οριοδείκτες που θα επισημαίνουν τις θέσεις των υφιστάμενων τεχνικών, θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση κεντρικού άξονα και οριογραμμών στο νέο ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας για λόγους συνέχειας της οδού, θα γίνει συντήρηση της διαγράμμισης και σε τμήματα υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος στο οποίο δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, αφού ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε και την προκήρυξη ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας δύο ακόμη έργων, συνολικού προϋπολογισμού 340.000 €. Πρόκειται για τα έργα καθαρισμού ερεισμάτων και κοπή χόρτων προϋπολογισμού 200.000 € και διαγράμμισης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων προϋπολογισμού 140.000 € τα οποία χρηματοδοτούνται από πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι εργασίες για τον καθαρισμό ερεισμάτων και κοπής χόρτων, αφορούν στον ετήσιο καθαρισμό του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, από αυτοφυή βλάστηση, αγριόχορτα και ζιζάνια, καθώς και από κλαδιά αυτοφυών δένδρων και θάμνων, που δυσχεραίνουν την ασφαλή κίνηση των διερχόμενων οδηγών με έλλειψη ορατότητας, δυσκολία πρόσβασης στις οδούς, δυσχέρεια στην απορροή των ομβρίων και την διέλευση των οχημάτων καθώς μειώνουν το ελεύθερο πλάτος του οδοστρώματος, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζουν την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου.

Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός από την βλάστηση με αποψίλωση και κλάδεμα που βρίσκεται στις τάφρους, τα πρανή και τα ερείσματα των οδών και η συλλογή των προϊόντων καθαρισμού. Επίσης θα καθαριστούν οι διαχωριστικές νησίδες, τα ερείσματα οδικών αξόνων και τα πρανή από την αυτοφυή βλάστηση και όλων των σκουπιδιών. Όσον αφορά στο έργο της διαγράμμισης, θα διαγραμμιστούν 200 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, ενώ θα πραγματοποιηθούν όπου κρίνεται απαραίτητο και πεζοδιαβάσεις, πλησίον οικισμών και σχολείων.