Το φράγμα στο Μαυρομάτι, ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τη Θεσσαλία

Το έργο κατασκευής του φράγματος στο Μαυρομάτι, ένα έργο που ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκ. ευρώ, παρέλαβε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, διοικητικά ο Δήμος Αλμυρού και η ΔΕΥΑ Αλμυρού. Με την ολοκλήρωση των εργασιών και τη συμπλήρωση με νερό του ταμιευτήρα, το εν λόγω έργο βάζει νέα δεδομένα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλμυρού.

Το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό έργο, θα δώσει τη δυνατότητα επάρκειας ποιοτικού νερού, αλλά και ποσότητας νερού σε εννέα οικισμούς. Επίσης εκμεταλλεύεται την επιφανειακή απορροή της λεκάνης του ρέματος Μαυρομάτι, το οποίο βρίσκεται στις βορειοανατολικές παρυφές του όρους Όρθρυς, νοτιοδυτικά της πόλης του Αλμυρού και θα ενσωματωθεί με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, από τις πηγές Μαυρομάτι, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Πτελεού και Σούρπης του Δήμου Αλμυρού.

Το έργο αφορούσε στην κατασκευή χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, χωρητικότητας 1.200.000 m3 στην περιοχή Μαυρομάτι Αλμυρού. Ο ταμιευτήρας αναπτύσσεται κατά μήκος της κύριας μισγάγγειας του ρέματος Μαυρομάτι και κατά μήκος των δύο μισγαγγειών που συμβάλλουν αμέσως ανάντη της θέσης του φράγματος. Με βάση τις δυνατότητες ταμίευσης της συγκεκριμένης θέσης κατασκευής του φράγματος η συνολική χωρητικότητα ανέρχεται σε περίπου 1.300.000 m3 απόθεσης και ο ωφέλιμος όγκος ταμίευσης ανέρχεται σε 1.200.000 m3 νερού περίπου.

Επειδή το νερό του ταμιευτήρα προορίζεται για ύδρευση προβλέπονται τρεις στάθμες υδροληψίας ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της στιβάδας υδροληψίας σε περίπτωση εποχιακών μεταβολών στην ποιότητα νερού του ταμιευτήρα. Κατασκευάσθηκαν επίσης έργα εκτροπής που εξασφαλίζουν την ομαλή προσαγωγή προς τα κατάντη της επιφανειακής απορροής του ρέματος Μαυρομάτι.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ