Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της δέσμευσης της για τη διατήρηση και αποκατάσταση των υγροτόπων έχει εκπονήσει στρατηγική και άξονες δράσης, για τη διατήρηση των υγροτόπων της και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, με την υλοποίηση του έργου αύξησης της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής, έχει εκπονήσει μελέτη για την επιστημονική τεκμηρίωση της οριοθέτησης 38 υγροτόπων της Αττικής.

Οι υγρότοποι ως οικοσυστήματα εξαιρετικής σημασίας, επιτελούν σημαντικές λειτουργίες, παρέχουν τους αναγκαίους πόρους για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπινων δραστηριοτήτων και αποτελούν πολύτιμη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Η ξηρασία λόγω κλιματικής αλλαγής και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις καθορίζουν τον βαθμό ευαισθησίας των υγροτόπων. Το νερό, ως πολύτιμος φυσικός πόρος, είναι βασικός συντελεστής για την εξασφάλιση των οικολογικών λειτουργιών τους.

Με την κατανόηση της αξίας των υγροτόπων, τη βελτίωση της γνώσης για τις επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος, την αειφορική χρήση των υδατικών πόρων, τη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου και την ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, για τη διατήρηση των υγροτόπων και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή, η Περιφέρεια Αττικής στοχεύει στην αποκατάσταση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της περιοχής.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ