Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση ζητούν οι Περιφέρειες για τα παρατηρητήρια δόμησης

Τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι Περιφέρειες της χώρας, να ασκήσουν αποτελεσματικά, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, τις νέες αρμοδιότητες τους για τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος, έθεσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Κώστας Αγοραστός, αναφερόμενος 8.2.2018 σε συνάντηση των Εκτελεστικών Γραμματέων των Περιφερειών με τη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ειρήνη Κλαμπατσέα.

Όπως επισήμανε ο κ. Αγοραστός «μέχρις ότου αναλάβουν τις νέες αρμοδιότητες οι Περιφέρειες της χώρας, καθώς ακόμη τις ασκούν οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, θα πρέπει το κεντρικό κράτος να διασφαλίσει:

- Την άμεση και επαρκή στελέχωση των Περιφερειών με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό στη βάση των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε Περιφέρειας.

- Τη χρηματοδότηση των Περιφερειών, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, το πληροφοριακό σύστημα καθώς και κατάλληλους χώρους για τη στέγαση των νέων οργάνων και υπηρεσιών.

- Την ειδική επιχορήγηση των Περιφερειών για να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες που θα προκύψουν καθώς ο προβλεπόμενος από το νόμο 4495/2017 πόρος που ισούται με το 25% των επιβαλλόμενων προστίμων, μόνον επικουρικά μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία των παρατηρητηρίων, με δεδομένο ότι ούτε σταθερός είναι ούτε άμεσα εισπρακτέος.

Από το νέο θεσμικό πλαίσιο προκύπτει σαφέστατα ότι στις Περιφέρειες ανατίθεται να βάλουν τάξη σε όλα αυτά που έγιναν όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον τα τελευταία χρόνια. Κι αυτό βεβαίως μας τιμά γιατί για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι είμαστε δημιουργικοί, ουσιαστικοί, συνεργατικοί και φθάνουμε γρήγορα και σωστά στο αποτέλεσμα, ωστόσο θέτουμε τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου το εγχείρημα να έχει θετικό αποτέλεσμα» υπογράμμισε ο Κώστας Αγοραστός.

Συγχρόνως αποφασίστηκε να συσταθεί ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και εκπροσώπων των Εκτελεστικών Γραμματέων Περιφερειών, προκειμένου να επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των περιφερειακών διευθύνσεων ελέγχου δόμησης, περιφερειακών παρατηρητηρίων και των τμημάτων ελέγχου δόμησης, τοπικών παρατηρητηρίων.