Κρήτη: 1.500.000 ευρώ για ανάπτυξη της καινοτομίας και έρευνας

Ενημέρωση στους εκπροσώπους των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κρήτης, για την πρώτη πρόσκληση που εκδίδεται για την χρηματοδότηση των έργων επίδειξης πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3 Crete προκειμένου να ενταχθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» πραγματοποιήθηκε 13.2.2018 σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου που οργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης.

Η συγκεκριμένη δράση πρόσκληση που προκηρύσσεται έχει προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ και η κάθε πρόταση που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση έχει ανώτατο όριο 250.000 ευρώ. Την σχετική ενημέρωση έκανε στο Επιμελητήριο η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη, παρουσία στελεχών της υπηρεσίας και εκπροσώπων αρμόδιων υπηρεσιών.

Η κ. Κασσωτάκη αναφερόμενη στην ενημερωτική εκδήλωση επεσήμανε: «Σήμερα ενημερώνουμε για την πρόσκληση την οποία έχουμε εκδώσει, η Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κρήτης, είναι η πρώτη πρόσκληση η οποία εκδίδεται για την υποστήριξη της καινοτομίας και της έρευνας στην Περιφέρεια Κρήτης από την πλευρά του επιχειρησιακού προγράμματος.

Μετά από την πολύ αναλυτική δουλειά της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης της «έξυπνης εξειδίκευσης» στο πλαίσιο της οποίας προσδιόρισε τους τομείς προτεραιότητας πάνω στους οποίους θα εστιάσουμε για τη χρηματοδότηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, έρχεται η Διαχειριστική Αρχή και εκδίδει πλέον τις προσκλήσεις. Η πρώτη πρόσκληση απευθύνεται στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, τους προσκαλούμε να μας φέρουν προτάσεις για σχέδια επίδειξης, σχέδια πειραματικής ανάπτυξης, τα οποία στην ουσία θα υποστηρίξουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην Κρήτη».

Σύμφωνα με την κ. Κασσωτάκη «δεν είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας, είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, μία πρόσκληση, μία δράση χρηματοδότησης, της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και με αυτή τη λογική θα αξιολογηθεί και στη συνέχεια. Επειδή υπάρχουν καινούρια δεδομένα, υπάρχουν καινούργιες έννοιες, κρίναμε σκόπιμο να προσκαλέσουμε σήμερα τα μέλη των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κρήτης να τους δώσουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις, ορθές και μέσα στο πλαίσιο το οποίο εμείς αναζητούμε, δηλαδή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Η δράση αυτή προκηρύσσεται τώρα με 1.500.000 ευρώ. Είναι ικανοποιητικό ποσό για τέτοιου είδους δράσεις, έχουμε βάλει ένα όριο, ανώτατο όριο, για κάθε πρόταση που θα υποβληθεί και είναι 250.000 ευρώ και ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης τέλος Μαρτίου 2018. Μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία η δική μας, της αξιολόγησης».