Πρόληψη των πτώσεων στην τρίτη ηλικία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης των πτώσεων στην τρίτη ηλικία, που υλοποίησε ο Δήμος Ιλίου με αφορμή την ημέρα μυοσκελετικής υγείας, στον χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου, όπου οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ειδικό ερωτηματολόγιο και υποβλήθηκαν δωρεάν σε εξειδικευμένες δοκιμασίες αξιολόγησης ισορροπίας και κινητικότητας.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: «Υλοποιούμε πλήθος προγραμμάτων και δράσεων, με στόχο την προαγωγή της υγείας των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της πρόληψης. Το μεγάλο ποσοστό των πτώσεων στα άτομα της τρίτης ηλικίας, καθώς επίσης, οι σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στην οικογένεια τους, μας οδήγησαν στην υλοποίηση του προγράμματος, σε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να μειώσουμε την πιθανότητα πτώσεων για τους συμμετέχοντες».