“Απαράδεκτη η μεταφορά της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων στον ΟΓΑ”

Ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, αναφερόμενος στη μεταφορά καταβολής των προνοιακών επιδομάτων στον ΟΓΑ καταγγέλλει πως δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στους πολίτες και το δημόσιο χρήμα αποκαλώντας «απαράδεκτη» αυτή την απόφαση:

“Με το Ν. 4512/2018 το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μεταφέρει εκ νέου την διαδικασία απονομής και καταβολής των προνοιακών επιδομάτων στο υδροκέφαλο κεντρικό κράτος και μάλιστα στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, οι πολίτες που έχουν ανάγκη στήριξης, έχουν τύχει της αμέριστης συμπαράστασης των κοινωνικών δομών που οι Δήμοι έχουν αναπτύξει, καθ’ υπέρβαση πολλές φορές και των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι σαφές, ότι το σύστημα απονομής και καταβολής των προνοιακών επιδομάτων όπως αυτό λειτουργεί σήμερα στους Δήμους της χώρας, επέφερε μια σειρά θετικών επιπτώσεων στους ίδιους τους πολίτες. Η εγγύτητα και η εύκολη πρόσβαση των ωφελούμενων στις κατά τόπους δημοτικές υπηρεσίες, ή ακόμα και η επίσκεψη των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών στα σπίτια των πολιτών, όπου υπήρχε αυτή η ανάγκη, δημιούργησε έναν δυνατό σύνδεσμο αλληλεγγύης και υποστήριξης ανάμεσα στον πολίτη και στις κοινωνικές δομές.

Επιπλέον, ο εκάστοτε Δήμος, έχοντας γνώση των ιδιαίτερων αναγκών των δικαιούχων του επιδόματος, τους ενέταξε στο ευρύτερο δίκτυο των υπηρεσιών που παρέχει (κοινωνικό φαρμακείο, πολυϊατρείο) με πολλαπλά ως εκ τούτου οφέλη για αυτούς.

Επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στον Δήμο Παπάγου Χολαργού τον Δεκέμβριο 2016. Για να μπορεί ο οικείος Δήμος να ανταπεξέλθει στην ορισμένη από το νόμο διαδικασία, προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

- Στην προμήθεια του απαραίτητου λογισμικού όπως αυτό υποδεικνύεται από το αρμόδιο Υπουργείο.
- Στη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την αρχειοθέτηση, την σωστή φύλαξη και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους ατομικούς φακέλους των δικαιούχων.
- Στην εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Παπάγου Χολαργού ώστε να διεξάγεται η διαδικασία χωρίς προβλήματα.
- Στην παραμετροποίηση λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την καταβολή των επιδομάτων.

Όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει, όλα αυτά απαιτούν χρόνο, προσωπικό και οικονομικούς πόρους. Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού μπήκε στη διαδικασία να δημιουργήσει μία δομή υποστήριξης των ωφελούμενων πολιτών, η οποία τελικά λειτούργησε για 13 μόνο μήνες.

Τώρα, καλείται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων να προβεί σε όλες τις παραπάνω ενέργειες, με τα ανάλογα προφανώς κόστη.

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δυσκολεύει τη ζωή των πολιτών, δικαιούχων ή εν δυνάμει δικαιούχων του προνοιακού επιδόματος και με περίσσια αδιαφορία μηδενίζει τόσο τις προσπάθειες των Δήμων όσο και τις δαπάνες που έχουν ήδη κάνει. Κανένας σεβασμός στο δημόσιο χρήμα, κανένας σεβασμός στον φορολογούμενο πολίτη.

Καλή επιτυχία στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων στο νέο του έργο.”